Vahinkopalvelut

HOMEVAURIOT

Mikä tahansa rakennusmateriaali homehtuu, jos olosuhteet ovat oikeat. Käytännössä ainoita homekasvua sääteleviä tekijöitä ovat pintojen ja rakenteiden kosteus sekä lämpötila. Piilevät homevauriot ovat yleensä lämmöneristekerroksessa.

Rakenteissa kasvavat homesienet tuottavat sisäilmaan itiöitä ja kaasumaisia aineenvaihduntatuotteita. Nämä tuotteet ovat usein haisevia sekä lisäksi osa niistä sisältää myrkyllisiä toksiineja, joita voi joutua huoneistossa olevien hengitysteihin ja iholle itiöiden mukana.

Useimmiten homekasvu ei ole helposti havaittavissa, vaan tärkeä johtolanka on haju sekä rakennuksessa oleskelevien oireilu. Oireilun syynä voi olla myös muut sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät. Homepitoisuuden voi määrittää ilmanäytteiden avulla, joskaan negatiivinen tulos ei sulje pois homeongelman mahdollisuutta. Kosteusvaurion ollessa tiedossa korjaustoimiin kannattaa ryhtyä heti. Käytä korjauksissa aina korjausrakennustekniikan asiantuntemusta.PALOVAHINGOT

Tulipalo vaikuttaa monella tavalla rakenteisiin. Pienikin palo voi aiheuttaa mittavat vahingot palokaasujen, noen ja savun muodossa. Lisäksi sammutusvesi ja –vaahto vahingoittavat myös omalta osaltaan kiinteistöä ja voivat aiheuttaa esimerkiksi vesivahingon. Oman osansa tekevät erilaiset kemikaalit, joita saattaa vapautua palon yhteydessä rakenteista (PVC, PCB, asbesti).

Tulipalot vaikuttavat myös rakenteiden kestävyyteen, sillä nopeat lämpötilanvaihdokset alentavat esimerkiksi betonirakenteiden lujuutta. Lujuutta alentaa lisäksi rakenteiden lohkeilu lämpötilanmuutosten seurauksena.

Palovahinkojen korjaus alkaa arviointikatselmuksen jälkeen tilojen raivauksella ja eristämisellä. Tämän jälkeen tilat on kuivattava ja tuuletettava, sekä pinnat puhdistettava.

Vaurioituneiden rakenteiden korjaus aloitetaan purkamalla ja uusimalla vahingoittuneet rakenteet. Tarvittaessa rakenteiden kuormitusta ja käyttötarkoitusta muutetaan vastaamaan alentunutta rakennelujuutta. Olemassa olevia rakenteita voidaan myös vahvistaa ja/tai korjata kestämään paremmin.

Tulipalossa olleen rakennuksen rakenteiden kunto ja kelpoisuus on aina selvitettävä.VESIVAHINGOT

Rakennusmateriaalin liika kosteus voi olla peräisin esimerkiksi vuodosta, tiivistymisestä tai kapillaari-ilmiöstä. Kosteuden syynä voi olla myös käyttäjän ja rakentajan inhimillinen virhe tai huolimattomuus sekä rakennus- ja/tai suunnitteluvaiheessa tehdyt rakennevirheet.

Kosteusvahingon vaikutukset voivat olla tuntuvat. Ylimääräinen kosteus luo erilaisille homeille hyvän kasvuympäristön ja aiheuttaa homehtumisvaaran. Kosteusvahingon korjaaminen vaatii kostuneiden rakenteiden saneerausta ja kuivausta.Ota yhteyttä ja pyydä tarjousLaadukasta korjausrakentamista
jo 20 vuoden kokemuksella.
Soita 040 682 4272